Tore G. Wärenstams stiftelse delar årligen ut ekonomiskt stöd till kulturella projekt i Sjuhärad. Ambitionen är att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet att verka och utvecklas. Privatpersoner eller föreningar engagerade i kulturprojekt är välkomna med en ansökan.

Vi efterlyser förslag på intressanta projekt som kan motivera stipendium eller bidrag vid 2023 års fördelning. Projekt för barn och ungdom är särskilt välkomna. Vi ställer inga formella krav på ansökan. Beskriv projektet så ingående som möjligt och ansökan ska innefatta en totalbudget där planerade intäkter och kostnader redovisas.

Ansökan ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter och sänds via knappen här nedan. Alternativt postas till Tore G Wärenstams Stiftelse, c/o Aspia AB, Hallbergsplatsen 5, 503 30 Borås.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast 15 november 2023.

Maila din ansökan

2022 delades följande stipendier och bidrag ut:

Scenprojekt 2022

Folkets hus ekonomiska förening, 250 000 kr jämte indikation om stöd i ytterligare
två år, för projektet ”KUNG – Kultur i Ulricehamn för unga”.

Anna Mogren, 10 000 kr för Folkfest i Ulricehamn.

Medborgarskolan och Sensus, 30 000 kr, för kulturfestivalen Mitt Borås.

Revykompaniet, 25 000 kr, för Kalsongteaterns verksamhet.

Hanna Höglind, 10 000 kr, Ulla Billqvist-föreställning.

Sensus, 30 000 kr, för musikeposet ”Den sista väven”.

Teaterföreningen Tåget, 30 000 kr, för sommarspel 2023.

Konstprojekt 2022

Boy konsthall, 20 000 kr, för utställningsverksamheten.

Sian Hedberg, 10 000 kr, för utställning.

Malou Larsson, 20 000 kr, för skulpturprojekt.

Odysseas Pappas, 18 000 kr, för barn- och ungdomsprojekt.

Jeanette Schäring, 50 000 kr, för projektet ”Textilen som en sensuell och poetisk
Resiliens”.

Borås konstmuseum, 60 000 kr, för pedagogiskt konstprojekt med barn i fokus under tiden som utställningen Borås Bright Art visas.

Musikprojekt 2022

Dalen 4 ekonomisk förening, 25 000 kr, för Dalfestivalen 2023.

Johan Birgenius, 20 000 kr, för jazzkonsert med Åke Johansson-musik.

Ubbhults barockfestival, 20 000 kr, för 2023 år festival.

WomenMen, 15 000 kr, för julkonsert.

Elevföreningen Trollflöjten, 15 000 kr, för konsert.

Johan Möller Lekemo, 20 000 kr, för skivinspelning med Franz Liszt pianomusik.

Borås orkesterförening, 12 000 kr, för symfonisk dansbandskonsert.

Stefan Jonsson, 8 000 kr, i resestipendium för konsert i Peru.

Ornungafestivalen, 20 000 kr, för ungdomsprojekt vid 2023 års festival.

Salongsorkestern, 40 000 kr, för Olle Adolphson-konsert.

Vida Världen, 20 000 kr, för integrationsprojektet ”Körkul för alla”.

Popkollo, 15 000 kr, för musikläger.

Sjuhärads Symphonic Band, 20 000 kr, för verksamheten 2023.

Äspereds hembygdsförening, 20 000 kr, för dokumentation av lokal folkmusik.

Kalvfestivalen, 20 000 kr, för festivalen 2023.

Bokprojekt 2022

Johan Sundeen, 20 000 kr, tryckbidrag för ”Bibliotekens missioner”.

Jerker Andersson, 25 000 kr, tryckbidrag för ”Phone ABS Diary”.

De sju häradernas kulturhistoriska förening, 20 000 kr, för årsboken Fässingen.

Lena Kvist, 10 000 kr, för litteraturstudier.

Theo Ågren, 15 000 kr, för publikationen ”Ingen Å Är en Ö”.

Jimmy Alm, 20 000 kr, för kommunpoetens utställning på Glasets hus.

Hembygdskultur 2022

Förläggargårdsföreningen, 45 000 kr, för Världsarvsprojektet Häggådalen.
Gunilla Rydholm, 40 000 kr, för berättar- och målningsprojekt på förskolan Vildmarken.

Ordpalatset, 200 000 kr, för utökad verksamhet.