Stiftelsen har under åren lämnat bidrag som möjliggjort kulturprojekt av bestående värde. Nedan ser du ett urval. 

Via media 

Stiftelsen har genom en donation till Borås stad finansierat gestaltningen av Tore G Wärenstams plats som ligger vid Nybron i Borås, mittemot Borås Tidnings officin under åren 1902 – 1979. Där fanns Tore G Wärenstams arbetsplats. Skulpturen är en solitär sten, en monolit, 4 m hög, i slätslipad ljusgrå bohusgranit. Formen är tresidig med rundslipade kanter i övre delen och med en mjuk övergång till en cirkulär bas. Mångsidig som Tore G Wärenstam själv, bl.a. tidningsman, politiker och kulturintresserad. Konstnär är Kerstin Dahl-Norén, Äspered.

Ordpalatset

Ordpalatset är ett projekt som drivs på invandrartäta Hässleholmen, Hulta och Norrby i Borås och erbjuder elever på stadsdelarnas skolor stöd och hjälp i sin språkutveckling. Syftet är att fånga upp elever med särskild talang för språket och berättandet och inspirera och stödja det skrivna berättandet. Stiftelsen har sedan starten 2015 bidragit med medel för en verksamhet som är behövd och uppskattad och väl integrerad i stadsdelarnas skolor. Läs mer på ordpalatset.se.

Ryttaren

På P.A. Halls terass och utanför Kulturhuset i Borås finns skulpturen Ryttaren av konstnären Sven-Erik Johansson, Örby, och gjuten vid Herman Bergmans konstgjuteri i Enskede. Skulpturen är 4 m hög och 3.75 m hög och är placerade på en sockel med Gustav Adolfskyrkan i bakgrunden – sett från kulturhuset. Skulpturen ingår i stiftelsens konstsamling.

Lars Tunbjörks fotoarkiv

Lars Tunbjörk (1956 -2015) är vår tids främste fotografiska skildrare av det svenska folkhemmets förändring från 1980-talet och framåt. Med allvar och humor dokumenterade han samhälleliga förändringsprocesser innan de var uppenbara och synliga för de flesta. När han hastigt avled 2015 lämnade han efter sig ett stort – men oorganiserat – fotoarkiv med upp till 700 000 bilder och negativ. Ett stort projekt startades av den nybildade Lars Tunbjörk-stiftelsen för att säkerställa hans fotografiska arv. Tore G Wärenstams stiftelse bidrog med grundplåten i detta arbete. Stiftelsen har förvärvat Tunbjörks samtliga utställningsbilder som är en viktig tillgång för Lars Tunbjörks center på Borås Konstmuseum. Stiftelsen har också instiftat Lars Tunbjörk-priset, 25 000 kr, som delas ut årligen.

Åhaga

I syfte att skapa en ny kulturell mötesplats i Borås bidrog Tore G Wärenstams Stiftelse med fem miljoner kronor till Åhagastiftelsen som renoverat den vackra lokverkstaden och gjort den till ett uppskattat centrum för kultur, nöje och mässor/ utställningar.

Pinocchiostatyn

Pinocchios inträde i Borås föregicks av en häftig debatt både om skulpturen över huvud taget hörde hemma i staden och om var den i så fall borde placeras. Den står som avslutning på Allégatan i dess södra del, strax utanför Borås Tidning. Pinocchio-skulpturen är gjord av den amerikanske konstnären Jim Dine och bekostades av en handfull donatorer varav Tore G Wärenstams Stiftelse var en.

Kallbadhuset Ulricehamn

Att återskapa det sedan länge rivna kallbadhuset i Ulricehamn var en idé som drevs och bars fram av en grupp entusiaster. För att kunna förverkliga drömmen bildades en kallbadhusförening som samlade in pengar. Tore G Wärenstams Stiftelse bidrog med en miljon kronor. Kallbadhuset har blivit en uppmärksammad och uppskattad profilbyggnad i Ulricehamn

Torpa stenhus

Ett ambitiöst och tålmodigt arbete genomfördes för att återställa Torpa stenhus – ett av få och bäst bevarade medeltidsborgar – i det skick det var när det fungerade som bostad och huvudsäte för ätten Stenbock , från sent 1400-tal och framåt. Torpa finns fortfarande kvar i släkten och nuvarande ägaren Pehr Zethelius återskapar de miljöer som fanns innan Torpa övergavs som bostad och blev sädesmagasin. Tore G Wärenstams Stiftelse har medverkat vid finansieringen.

Offentlig skulptur – Wholly

På Torggatan i Borås invigdes 2010 den fyra meter långa skulpturen Wholly skapad av konstnären Eva Hild, Sparsör. Hennes huvudmaterial är keramik och här har de komplicerade formerna som kännetecknar hennes skulpturer överförts till aluminium för att klara utomhusplacering. Tore G. Wärenstams Stiftelse bidrog till finansieringen.

Åke Johanssons flygel

2009 flyttade jazzmusikern Åke Johansson – till följd av en stroke – från sitt hem Ramnasjön 55. I det nya boendet fanns inte plats för den flygel som hade varit central i hans musikaliska liv och där han komponerat många av sina kända låtar. För att säkerställa att detta instrument inte lämnade Borås inköpte Tore G Wärenstams Stiftelse flygeln som nu finns placerad på Wärenstams där den flitigt används för konsertverksamhet.

Riverside Viskan

Jan Töve har i bok och utställning följt Viskan från upprinnelsen i Tolken till utloppet i havet i Åskloster. Han har gjort en mäktig och egensinnig dokumentation av ett vattendrag, dess människor och miljöer. Tore G. Wärenstams Stiftelse medverkade vid finansiering.

Änglagårdsbygd

Agneta Tjäder och Jan Töve har i ett bokprojekt i text och bild skildrat den bygd som regissören Colin Nutley gjort känd genom sina filmer om Änglagård. Det är de sköna trakterna runt Liared i Ulricehamns kommun. Tore G Wärenstams Stiftelse medverkade vid finansieringen.

Abecita Popkonst & Foto

Stiftelsen bidrar årligen med en donation till Abecita Popkonst & Foto i Borås. Idén till den här fantastiska platsen födde när Bengt och Berit Swegmark inte fick plats med sin konst i hemmet. Idag är det här framför allt en scen för popkonst och foto av yppersta klass. Namnkunniga konstnärer avlöser varandra. Här kan du gå på vernissager, utställningar och fotokvällar året om.